POPŻ 2014-2020
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
 NFOŚiGW
DOTACJE
 ZAPYTANIA OFERTOWE
  LINKI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

1. Władze Banku Żywności w Grudziądzu

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny. Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd: sprawozdawcze raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata. Nadzwyczajne zebranie odbywać się może w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Należy do niej nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Obecnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
- Winicjusz Rygielski - przewodniczący
- Daniela Kaleta - członek
- Monika Wrobel - członek
3.Zarząd Stowarzyszenia składa się obecnie z 5 osób również powołanych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. Obecny skład zarządu ustalony został na Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2017r.
W jego skład wchodzą:
- Hanna szymanska - prezes
- Daniel Adamowicz - wiceprezes
- Jaroslaw Poznanski - skarbnik
- Krystyna Retz - sekretarz

Dyrektor Biura Banku Żywności w Grudziądzu - p. Krzysztof Jaranowski
2. Historia Banku Żywności
 
30.09.1999r. Bank Żywności w Grudziądzu jako Związek Stowarzyszeń i Gmin Grudziądzki Bank Żywności zostaje zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Toruniu Wydział I Cywilny pod numerem ST. "B" 5. Pierwsze Walne Zebranie w dniu 11 maja 2000 roku inauguruje oficjalne funkcjonowanie banku. Przyjęto na nim statut oraz władze związku.
W skład pierwszego Zarządu wchodzą:

  • Anatol Mielniczuk - prezes (przedstawiciel PKPS Grudziądz)
  • Mieczysław Husarz - wiceprezes (przedstawiciel Urzędu Gminy Książki)
  • ks. Marek Borzyszkowski - skarbnik (przedstawiciel Caritas Grudziądz)
  • Wojciech Bartoszewski - sekretarz (przedstawiciel Urzędu Gminy Płużnica)
  • Włodzimierz Zieliński - członek (przedstawiciel Urzędu Miasta Grudziądz)

Wybrana zostaje również trzyosobowa Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym zostaje p. Karol Piernik - przedstawiciel Rotary Club w Grudziądzu.
W zebraniu uczestniczą wszystkie organizacje członkowskie nowo powstałego Banku Żywności tj:
     - Polski Komitet Pomocy Społecznej Grudziądz
     - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Grudziądz
     - Rotary Club Grudziądz
     - Centrum Caritas Grudziądz
     - Urzędy Miast: w Grudziądzu i Wąbrzeźnie
     - Urzędy Gmin: w Grudziądzu, Wąpielsku, Książkach, Płużnicy i Grucie.

Do życia powołane zostaje Biuro Banku Żywności. Ma ono za zadanie gromadzenie darów, ich magazynowanie, segregowanie i rozdział wśród instytucji charytatywnych. Współpracuje z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami krajowymi i zagranicznymi. Pierwszą siedzibą Biura są pomieszczenia przy ul. Wyspiańskiego w Grudziądzu. Tymczasowym Dyrektorem Biura Banku zostaje p. Józef Ziemer, który do magazynów bankowych jeszcze w lipcu przyjmuje pierwszą żywność przekazaną przez Wielkopolski Bank Żywności.

Kolejnym etapem jest zmiana siedziby Grudziądzkiego Banku Żywności na pawilon będący własnością Grudziądzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bołtucia 4.
Są już kolejni darczyńcy: Toruń-Pacific Sp. z o.o., Olvit z Gdańska, Danuta z Malborka, Zakłady Owocowo-Warzywne z Kwidzyna, Młyny J.J. Łęczyckich i T. Michalczyka, Zakłady Mięsne Grudziądz, Delecta z Włocławka, Jurwald Grudziądz, Zakłady Przetwórstwa Zbożowego z Wąbrzeźna, GS z Nowego, Jutrzenka z Bydgoszczy, Bartnik-Pasieka z Torunia, Seko oraz i Syrena Royal z Gdyni, Dar Mak z Grudziądza i Młyn K. Brzyski ze Słupa.

Jesienią 2000 r. Grudziądzki Bank organizuje pierwszą Świąteczną Zbiórkę Żywności. Jej efektem było pozyskanie 6,9 t żywności o wartości 31.177.96 zł.

W roku 2000 do grona członków dołączają: gmina Mrocza, miasto Brodnica oraz gmina Świecie. Pod koniec 2000r. ogłoszony zostaje konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Banku Żywności . Z ośmiu kandydatów Zarząd wybiera ofertę dotychczasowego Dyrektora - P. Józefa Ziemera. W lutym 2002r. medialny patron Grudziądzkiego Banku Żywności - Gazeta Nowości przyznaje nam KRYSZTAŁOWE SERDUSZKO za działalność charytatywną w roku 2001.

28.08.2002r. Grudziądzki Bank Żywności zostaje przyjęty do Federacji Polskich Banków Żywności.

Pod koniec roku 2002 z Bankiem żegna się dotychczasowy dyrektor, a na jego miejsce powołany zostaje p. Edmund Kaczmarek, który funkcję tę pełni przez 2 miesiące. 25.02.2003r. stanowisko dyrektora Biura Banku przejął p. Zbigniew Kasprowicz.
Kolejna zmiana to przeniesienie siedziby Grudziądzkiego Banku Żywności do pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego 11/13 w kwietniu 2004r.

W początkowych latach działalność Banku przejawia się w dwóch głównych kierunkach:
pozyskiwanie żywności w ramach działalności statutowej i organizowanie świątecznych zbiórek żywności. Natomiast od 2003r. Bank rozpoczyna realizację Programu nieodpłatnego przekazywania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego dla organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a od 2004 roku trzecim bardzo ważnym ze względu na ilość pozyskiwanej żywności kierunkiem działania staje się Program Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - PEAD realizowany do tej pory.

W listopadzie 2007 roku Związek Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

W maju 2011 roku Walne zebranie uchwala zmianę nazwy Stowarzyszenia na Bank Żywności w Grudziądzu.


Od miesiąca sierpnia 2019r. funkcję dyrektora biura Banku Żywności w Grudziądzu pełni p. Krzysztof Jaranowski.


  

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com