POPŻ 2014-2020
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
 NFOŚiGW
DOTACJE
 ZAPYTANIA OFERTOWE
  LINKI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Oferta dla firm i organizacji

Żywność do Banku Żywności w Grudziądzu może być przekazana przez każdą organizację, każdego producenta i każdego handlowca pod warunkiem, że jest ona pełnowartościowa. Żywność przekazywana  jest nieodpłatnie, choć przedstawiona musi być faktura określająca wartość darowanych produktów żywności.

Pomoc żywnościową z Banku Żywności w Grudziądzu otrzymują organizacje pozarządowe
z rejonów miast i gmin, które przystąpiły do Banku Żywności w Grudziądzu (wpisowe 1500,00 zł) i opłacają składki członkowskie (850,00 zł miesięcznie).

Gmina, która chciałaby przystąpić do Banku Żywności w Grudziądzu winna zwrócić się do niego z prośbą o przyjęcie w poczet członków w formie pisemnej. Wniosek taki rozpatrywany jest przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu, po czym w przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu nowego członka przystępuje się do spisywania umowy.

Każda organizacja korzystająca z usług banku musi zawrzeć z nim umowę określającą zasadę bezpłatności otrzymywania żywności. Musi się też zobowiązać do odbierania żywności z banku we własnym zakresie.

Informacja o bazie magazynowej

  • magazyn żywności w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 11/13
  • magazyn żywności (w tym 2 komory chłodnicze) w Grudziądzu przy ul.Karabinierów 12  (własność PSS Społem)

 


^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com