POPŻ 2014-2020
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
 NFOŚiGW
DOTACJE
 ZAPYTANIA OFERTOWE
  LINKI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Organizacje i instytucje, które otrzymały wsparcie z Banku Żywności
w Grudziądzu

 
1.      Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu

2.      Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Nowem

3.      Grudziądzki Klub Rotariański

4.      "Caritas" Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy

5.      Zespół Caritas Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu

6.      Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

7.      Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

8.      Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu n/Osą

9.      Stowarzyszenie Na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie
      "Równe Szanse"

10.  Stowarzyszenie "Nasza Gmina" w Wąbrzeźnie

11.  Grudziądzkie Centrum „Caritas”

12.  Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica w Płużnicy

13.  Stowarzyszenie "Promyk" w Grudziądzu

14.  Brodnickie Centrum "Caritas" im. Biskupa Jana Chrapka w Brodnicy

15.  Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie

16.  Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wielkich Lniskach k. Grudziądza

17.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

18.  Polski Czerwony Krzyż w Grudziądzu

19.  Mroteckie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Mroczy

20.  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Krąg" w Górnej Grupie

21.  Stowarzyszenie "Monar-Markot" Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
      w  Toruniu

22.  Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń" w Chełmnie

23.  Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Grudziądzu

24.  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Książki

25.  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo

26.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Okno" w Dąbrowie Biskupiej

27.  Dom Dziecka w Bąkowie k. Warlubia

28.  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu

29.  Akcja Katolicka przy Parafii Wniebowzięcia N M P w Grudziądzu

30.  Fundacja "Misericordia" w Kwidzynie

31.  Polski Czerwony Krzyż w Chełmnie

32.  Misja Charytatywno-Opiekuńcza "Betezda" w Bydgoszczy

33.  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo 

34.  Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej "Sampo" w Barcinie

35.  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych
      w Radzyniu Chełmińskim

36.  Zgromadzenie Słowa Bożego Księża Werbiści Dom Zakonny w Górnej Grupie

37.  Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowem

38.  Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich

39.  Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu

40.  Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi

41.  Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu

42.  Świetlica „Okruszek” Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu

43.  Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu

44.  Gimnazjum nr 4 w Grudziądzu

45.  Gimnazjum nr 5 w Grudziądzu

46.  Gimnazjum nr 12 w Grudziądzu

47.  Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

48.  Związek Harcerstwa Polskiego w Grudziądzu

49.  Świetlica św. Józefa w Grudziądzu

50.  Świetlica Przystań w Grudziądzu

51.  Zespół Szkół nr 2 w Robakowie

52.  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie

53.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grudziądzu

54.  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu

55.  Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu

56.  Grudziądzki Klub Sportowy „Start” w Grudziądzu

57.  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kropla Nadziei” w Złotnikach Kujawskich”

58.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

59.  Stowarzyszenie „Pro Publico Bono” w Grucie

60.  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko Gminny w Świeciu n/Wisłą

61.  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Odnowa” w Świeciu n/Osą

62.  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pruszczu

63.  Ochotnicza  Straż Pożarna w Blizienku

64.  Zgromadzenie Zakonne Księży Werbistów w Zakopanym

65.  Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Grudziądzu

66.  Caritas Parafii p.w. Św. Rocha w Osieku

67.  Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu

68. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wybickiego Rumia

70. Zespół Szkół Publicznych Borzechowo

71. Urząd Gminy Warlubie

72. Urząd Miasta Świecie n/Wisłą

73. Urząd Miasta Wąbrzeźno

74. Urząd Miasta i Gminy Nowe

75. Urząd Miasta i Gminy Mrocza MGOPS

76. Urząd Gminy Grudziądz

77. Urząd Gminy Płużnica

78. Urząd Gminy Książki

79. Urząd Gminy Gruta

80. Urząd Gminy Dragacz

81. Urząd Gminy n/Osą

82. Urząd Gminy Wąbrzeźno

83. Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

84. Urząd Miasta Chełmno

85. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Grudziądz

86. Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim

87. Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Czernikowo

88. Ochotnicza Straż Pożarna Boguszewo

89. Maltańska Służba Medyczna Bydgoszcz

90. Rzymskokatolicka Parafia św. Rocha w Osieku

91. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Józefa Oblubieńca

92. Koło Inowrocławskiego Banku Żywności Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

93. Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

94. Caritas Diecezji Toruńskiej Sarnowo

95. Szkoła Podstawowa w Grupie im. 16-go Puł. Ułanów Wielkopolskich

96. Gimnazjum im. F. Kikulskiego w Michalu

97. Świetlice socjoterapeutyczne – Centrum Profilaktyki i Terapii Grudziądz

98. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanych w Wypadkach
      Grudziądz

99. Komenda Hufca ZHP Grudziądz

100. Mroteckie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”

101. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Jabłonowo
       Pomorskie

102. Dom Pomocy Społecznej Nr 13 Grudziądz

103. Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

104. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomoc” 20-601 Lublin

105. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Warsztaty Terapii
       Zajęciowej Grudziądz

106. Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Brodnica

107. Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Grudziądz

108. Fundacja „Bliźniemu Swemu” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
       Rzeszów

109. Gimnazjum Nr 6 Grudziądz

110. Chorągiew Kuj.-Pom. ZHP im. M. Kopernika w Bydgoszczy

111. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bydgoszczy

112. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Lisewo

113. Ośrodek Pomocy Społecznej Świecie

114. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz

115. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Grudziądz

116. Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Grudziądz

117. Świetlica Socjoterapeutyczna „Pod Lipami” Wałdowo Szlacheckie

118. Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej im. Rydygiera w Dusocinie

119. Fundacja Gracjan – Pomoc Rodzinie Grudziądz

120. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz

121. Koło Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Miasto

122. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi: Palczyn, Pęchowo, Dąbrówka Kuj., Krążkowo

123. Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom Chełmno

124. Fundacja Twoje Nowe Życie Bydgoszcz

125. Środowiskowy Dom Samopomocy Grudziądz

126. Centrum Profilaktyki i Terapii Grudziądz

127. Zespół Szkół w Warlubiu

128. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. „Polskich Olimpijczyków”  Warlubie

129. Szkoła Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich

130. Urząd Miasta w Rypinie

131. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Grudziądz

132. Stowarzyszenie „Pegaz” Aktywni na rzecz Gminy Złotniki Kujawskie


^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com